De jury is bijna compleet. Hierbij stel ik graag de juryleden voor die in 2022 alle initiatieven beoordelen. De jury stelt met elkaar de criteria op waarmee ze de selectie top 10 nominaties maken van de initiatieven. Uit die top10 nominaties selecteren ze uiteindelijk de winnaars. Elk jaar stellen we een onafhankelijke jury samen die zowel uit ervaringsdeskundige bestaat als ook mensen van maatschappelijk betrokken organisaties.

FJ WebJPG 2

Frans Joseph Rouppe van der Voort, Juryvoorzitter Onbeperkt070-prijs 2022

Frans Joseph Rouppe van der Voort is ingenieur Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, en werkt momenteel als kwaliteitsmanager bij Robin Radar Systems in Den Haag. Hij is 1m25, maakt voor langere afstanden gebruik van een rolstoel. Hij heeft affiniteit met (openbare) toegankelijkheid, werkte enkele jaren als zelfstandig adviseur o.h.g.v. toegankelijkheid in de openbare ruimte en is al jaren betrokken bij Voorall in de projectgroep TOG (toegankelijk openbare gebouwen).

 Afbeelding1

Stef Beun, Maatschappelijk betrokken

Sinds een jaar voorzitter van het Vriendenfonds van Cardia dat projecten mogelijk maakt die het welbevinden van de bewoners van Cardia bevorderen. Ook actief bij ADO Den Haag in de Maatschappij met maatschappelijke projecten en buddy bij VTV/MEE Zuid Holland. Hiervoor werkzaam bij Xtra als projectmanager Innovatie en bij VOOR Welzijn in diverse functies, zoals integraal wijkmanager van het wijkcentrum Mariahoeve.

 foto Ellen juni 2020
Ellen Pals, Programmacoördinator Haags Ontmoeten 

Ik werk een aantal jaar in het sociaal domein in de wijk Haagse-Hout en Segbroek bij Haags Ontmoeten. Verder ben ik zelf altijd een betrokken burger in mijn leerfomgeving. Meedoen in deze jury is wat mij betreft een mooie manier om betrokkenheid te tonen bij het thema mobiliteit, beperking en mogelijkheden. Een thema wat mij persoonlijk en in het werken als programmaleider van Haags Ontmoeten raakt! 

Rene

René van Nispen, Centrale clientenraad Middin

Ik ben werkzaam bij Middin in de centrale cliëntenraad.  Ik heb herseninfarcten gehad en linkszijdig verlamd geraakt. Na intensieve revalidatie woon ik  zelfstandig en krijg ambulante hulp van Middin. Ik zet me graag in in de gehandicaptenzorg. 

 

Gonny Tafuni

Gonny Tafuni was jarenlang vast jurylid van de Onbeperkt070-prijs. Helaas is zij overleden op 11 september 2022. Wij zullen haar inbreng missen.