De schaal die de school mocht ontvangen heeft een tijdlang in het leslokaal gestaan, maar staat nu in het midden van een gesprekstafel. Vaak start een gesprek met bezoekers met een uitleg van de aanmoedigingsprijs en dan zien we dat ook bij hen bewustwording ontstaat dat we onderwijs bieden aan de doelgroep met beperkingen en dat dit van groot belang is voor de individuele deelnemers.

ROC foto

In 2017 heeft het team van de speciale educatie van Taal+ de  aanmoedigingsprijs van de Onbeperkt070 gewonnen. Dit was een grote verrassing en sindsdien voelen zich de docenten en de deelnemers enorm ondersteund bij het leren van de Nederlandse taal, de Nederlandse gebarentaal (NGT), en allerlei vaardigheden om zich zelfstandiger te worden en zelfbewuster met de omgeving en beperking om te gaan. 

De Taal+ school van ROC Mondriaan verzorgt onderwijs aan laaggeletterden waaronder Nederlandstalige en anderstalige 18+ers met een beperking. In het gebouw aan de Brouwersgracht wordt aan vijf groepen onderwijs gegeven. Er zijn drie groepen (met verschillende niveaus) voor volwassenen met een verstandelijke beperking en twee groepen voor dove mensen met een migrantenachtergrond. Het onderwijs bestaat uit taalvaardigheid, rekenen en digitale vaardigheden en dragen bij aan de zelfredzaamheid van de leerlingen. 

De docenten Yvonne Izaks, Mija Kuiken, Alies van der Molen en Mirjam Kievit zijn actief in de weer geweest om te inventariseren wat er met de geldprijs allemaal mogelijk was en hebben besloten om bepaalde leermiddelen aan te schaffen, geld te gebruiken voor excursies in 2017 en nog wat geld te reserveren voor 2018.

Een moderne geavanceerde telefoon is aangeschaft waarmee zij de dove deelnemers goed kunnen bereiken en ook kleine filmpjes kunnen maken. Zij kunnen de telefoon ook gebruiken om te videobellen met de studenten, wat hiervoor nog niet mogelijk was. Studenten kunnen hierdoor nu zelf doorgeven dat ze niet kunnen komen. Ze hoeven niet meer ziek, of met heel veel moeite met een been in het gips langs school te komen, om uit te leggen dat ze eigenlijk niet kunnen komen. Via het smartboard kunnen zij nu ook deze beelden uitwisselen waardoor de begrippen via gebarentaal sneller geleerd worden.

De docenten hebben ook USB sticks en een extern geheugen aangeschaft, zodat de filmpjes en lessen die zij maken kunnen worden opgeslagen en deelnemers zowel thuis als op school aan de lessen kunnen werken. De docenten zijn hierdoor flexibeler geworden en voelen zich nu meer gefaciliteerd om goede lessen te maken voor de groepen met dove studenten.  Ook konden zij een abonnement nemen op educatieve software.

Voor de groepen deelnemers met een licht verstandelijke  beperking is extra materiaal aangeschaft. Hiermee kunnen de cursisten op verschillende niveaus op het gebied van lezen, spelling en grammatica en rekenen werken. 

Het is makkelijk om dit materiaal in te zetten bij verschillende groepen en de cursisten kunnen er in eigen tempo mee werken.

Er zijn nu ook materialen voor creatieve werkvormen zoals kleurpotloden, klei, verf en verschillende soorten papier aangeschaft.

Om te leren ontspannen en natuurlijk voor de nodige ontspanning zijn een puzzelboek, een "doe" boek en een actueel kleurboek aangeschaft.