Elke inwoner van Den Haag moet ongehinderd kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als dit door een beperking niet (volledig) mogelijk is, moeten deze belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen.

Met de subsidieregeling Toegankelijkheid heeft de gemeente in de periode 2017, 2018 en 2019 jaarlijks € 334.000 beschikbaar om de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking te verbeteren. Het fonds is bedoeld voor het verbeteren van de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid van de stad.

Met een financiële bijdrage van maximaal 50% van de totale projectkosten (tot een maximum van € 25.000) worden organisaties en instellingen zonder winstoogmerk gestimuleerd om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten.

Meer weten? Klik hier voor informatie en de voorwaarden. En kijk hier naar de uitleg van wethouder Karsten Klein.