Afasie

Onlangs heeft het afasiecentrum van Gemiva de Onbeperkt070-prijs gewonnen. Het gaat daarbij niet om de prijsvraag van 2023, maar om die van 2021. Theater Diligentia, de aanvankelijke winnaar van de prijsvraag, zag er enige tijd geleden van af om een jeu-de-boulesbaan op het Lange Voorhout te realiseren. Het gewonnen geldbedrag is daardoor naar Gemiva gegaan om twee hulpmiddelen voor hun afasiecentrum aan te schaffen.

Stichting Voorall, die de prijsvraag al zes jaar organiseert, is erg verheugd dat de jury erin is geslaagd een heel goede nieuwe winnaar te selecteren. Op 2 oktober hebben de deelnemers van het afasiecentrum Gemiva de twee hulpmiddelen officieel in gebruik mogen nemen.

Afasie is een taalstoornis als gevolg van hersenbeschadiging, waardoor mensen vaak moeite hebben met lezen, schrijven en spreken. Bij het afasiecentrum leren mensen begeleid door professionals van Gemiva tijdens activiteiten meer zelfstandig te communiceren, zodat ze zelfstandiger in de maatschappij kunnen functioneren.

De twee hulpmiddelen zijn een Smartboard (digitaal, interactief schoolboard) en een Braintrainer (handzame touchscreen computer). Met het Smartboard wordt de kwaliteit van het lesaanbod aanzienlijk verbeterd door met in de groepen te oefenen met communicatie aan de hand van beelden, tekenen en schrijven op het board. De Braintrainer kan zelfstandig worden gebruikt in tweetallen en verbeterd de communicatie aan de hand van leuke oefeningen of een muziekquiz. Beide hulpmiddelen dragen uitstekend bij aan het verder verbeteren van communicatie en inclusie. Deelnemer van het Afasiecentrum vertelt enthousiast dat de Braintrainer het oefenen met taal met elkaar nog leuker wordt.

Voor Voorall vormt de officiële ingebruikname van de hulpmiddelen tevens de start van de Week van de Toegankelijkheid (2 tot en met 6 oktober 2023). In het kader van de Week van de Toegankelijkheid worden elke dag activiteiten voor en door Hagenaars met een beperking georganiseerd. Alle activiteiten zijn te lezen op Week van de toegankelijkheid.