Hierbij stel ik graag de onafhankelijke juryleden voor van de Onbeperkt070-prijs 2023. De juryleden bestaan mensen van  Haagse (maatschappelijke) organisaties, de winnaar van 2022 en een ervaringsdeskundige. Mooi dat deze mensen zich willen inzetten om jullie inzendingen te beoordelen en de winnaars te selecteren. In mei gaat de groep bij elkaar zitten voor de selectie. 

Juryvoorzitter: Abderrahim Kajouane van PEP

Abderrahim Kajouane PEP

Ik werk bij PEP als senior-adviseur en trainer. Ik ondersteun graag Haagse maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van o.a. vrijwillige inzet, mantelzorg en vraagstukken rondom emancipatie, diversiteit en inclusie. Ik blijf mij inzetten graag in voor mijn droom namelijk: een inclusieve samenleving Haagse samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, gender, leeftijd, religie, beperking enz.

Winnaar 2022: Carmen van Haren van Muziek en Spel Atelier & De Mooiste Muziekclub

Carmen van Haren

Ik bedenk en werk aan creatieve, sociaal maatschappelijke projecten, zoals MijnWereldKaart en Wielen. Ik heb het Muziek en Spel Atelier opgericht, waar ik muziek- en spellessen aanbied aan kinderen met en zonder een beperking. En ik werk als vakdocent samen met kunstonderwijsorganisatie KOO op het gebied van muziek en speciale doelgroepen. Daarnaast werk ik bij VTV Thuismaatjes, waar ik matches maak met vrijwilligers en mensen met een handicap. In 2022 mocht ik zelf de Onbeperkt070-prijs in ontvangst nemen voor de Mooiste Muziekclub. Deel uitmaken van deze jury geeft mij de mogelijkheid om bij te dragen aan een onderwerp dat mij na aan het hart ligt.

Ervaringsdeskundige: Cynthia Verbeek

Cynthia Verbeek

Ik ben als vrijwilliger al meer dan 10 jaar werkzaam in de toegankelijkheid. Zowel in Den Haag als in Leidschendam/Voorburg. Bij middin ben ik actief in de medezeggenschap. Ik heb epilepsie waardoor ik rechtzijdig verlamd ben en gebruik maak van een rolstoel. Ik woon bij middin in Leidschendam.  

Barbara van Rest van Haagse Schatten

Barbara van Rest

Ik ben eigenaar van Haagse Schatten ( communicatie/projectmanagement bureau én platform). Vanuit ons communicatiebureau zetten we onze passie en kennis van Den Haag in om Haagse organisaties, evenementen en ondernemers te positioneren en organisatorisch of communicatie te ondersteunen. Voor de gemeente Den Haag werken we op dit moment als projectleiders van Go Go Den Haag, een initiatief om meer Hagenaars in beweging te krijgen en Haagse sportaanbieders te versterken. Bewegen met een beperking heeft hierbij grote aandacht, zo zetten we ons in om het Beweegloket en de Mobilitheek bij zoveel mogelijk Hagenaars met een beperking onder de aandacht te brengen.

Arjan van der Weijde van Thuisleefgroep

Arjan

Ik ben al ruim 15 jaar actief bezig met innovaties in zorg en welzijn binnen diverse organisaties. Veel mensen mogen ontmoeten die gepassioneerd zijn met thema’s als eigen regie, zelfredzaamheid en zorginnovatie.  Daarnaast ben ik mantelzorger geweest van mijn echtgenoot, die vanwege een ongeneeslijke ziekte steeds beperkter werd in haar kunnen. Waar loop je als mantelzorger tegenaan, wat kan je helpen om je naaste zo goed mogelijk te ondersteunen en hoe kunnen we mensen die beperkt worden door fysieke of mentale problemen zoveel mogelijk met hun talenten laten doen.