Wat een mooi resultaat. Onbeperkt070 heeft meer dan 60 ideeën en initiatieven ontvangen.Super dat zo veel Haagse bewoners en organisaties ook dit jaar zo goed hebben meegedacht met het toegankelijker en inclusiever maken van Den Haag!

hart samen sterk

Er zitten weer veel waardevolle signalen en initiatieven tussen waar we samen met elkaar (Voorall, organisaties, bewoners en Gemeente) de stad stap voor stap meer toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Er zitten ideeën tussen die gaan over wonen, openbare ruimte, openbaar vervoer, cultuur, sport en recreatie. Veel van deze ideeën geven inspiratie en informatie voor zowel Voorall als voor de Gemeente om het toegankelijkheids beleid en de plannen aan te toesten en uit te voeren. Wat we voorgaande jaren hebben gezien is dat met name ook de organisaties en burgers hier de positieve inspiratie uit halen en de mogelijkheden om ook met hun organisatie een steentje bij te dragen aan een toegankelijker Den Haag. En daar doen we het voor! 

Het ophalen van de initiatieven is iets anders gegaan dan voorgaande jaren door Corona virus. We hebben onszelf minder in de stad en tussen de mensen kunnen laten zien en zeer beperkt pop-ups kunnen houden. Des te actiever zijn we geweest met persoonlijke benderen van en in gesprek gaan over het onderwerp en de mogelijkheden met burgers en organisaties. Daarnaast hebben we meer online ons laten zien en Campagne gevoerd. En we hebben dit jaar kunnen ervaren dat er meerdere wegen zijn om mensen te activeren om mee te denken. Via verschillende wegen bereiken we weer nieuwe mensen en organisaties. De beperkingen heeft ons dus dit jaar in onze kracht gezet en ons gedwongen in mogelijkheden te laten denken. Dit is voor de doelgroep dagelijks vaak de manier van leven: kijk naar de mogelijjkheden en niet naar wat niet kan! We kunnen nog veel van elkaar leren als we met elkaar in gesprek blijven.

De onafhankelijke jury gaat nu aan de slag om alle initiatieven te beoordelen en een top 10 samen te stellen. En natuurlijk gaan ze kijken wie  de 1ste, 2de en eervolle vermelding in 2020 in ontvangst mogen nemen!