De nieuwe voorwaarden van de subsidie Toegankelijkheid 2020 Gemeente Den Haag zijn vastgesteld.

Meer informatie leest u op de website Gemeente Den Haag, subsidie Toegankelijke stad

DH