Cabaretier Sjaak Bral is dit jaar de ambassadeur van de Onbeperkt070-prijs. Help Sjaak Brank Den Haag toegankelijker te maken

.sjaak bral

 

Bral is een landelijk bekende Hagenaar die zich graag inzet voor mensen in een kwetsbare positie. Dit jaar zet hij zich in voor de Onbeperkt070-prijs, die op 14 juni 2019 voor de derde keer wordt uitgereikt aan het beste initiatief of idee dat Den Haag toegankelijker maakt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte.