De proffessionele jury heeft uit de meer dan 60 ingezonden prachtige inititatieven 10 genomineerden kunnen selecteren.

De jury Onbeperkt070 2018 bestaat uit:

  • Juryvoorzitter en prijswinnaar Onbeperkt070 2017: Hans Willink van Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten
  • Wietske de Kat cliëntondersteuner MEE Zuid Holland Noord
  • Ellen de Vries rolstoelgebruikster die zich inzet voor inclusief en toegankelijk Den Haag
  • Donald Hessing trainer SportiefPlus
  • Gonny Tafuni WMO deskundige
  • Monique Berger hoofddocent opleiding Mens en Techniek, Bewegingstechnologie

De jury heeft een aantal criteria gehanteerd waaraan de genomineerden dienden te voldoen. De inzending moest voldoen aan één of meer van de volgende maatstaven:

· Een voorbeeld voor andere inwoners, groepen of organisaties in de stad

· Innovatief

· Vermenigvuldigbaar/uitrolbaar op andere plekken in de stad

· Mensen met een beperking hebben duidelijk voordeel van het voorbeeld of idee

· Verbetert de participatie in of toegankelijkheid van de samenleving

· Versterkt de inclusiegedachte