Meedoen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Hoewel Den Haag al voorziet in een aantal voorzieningen, is verbetering van toegankelijkheid in al haar facetten nog steeds hard nodig. Organisaties die hun toegankelijkheid (fysiek, digitaal en sociaal) voor mensen met een beperking willen verbeteren, kunnen daarom een beroep doen op de gemeentelijke subsidieregeling Toegankelijkheid Den Haag.

In de jaren 2017, 2018 en 2019 is er jaarlijks € 334.000 beschikbaar gesteld om verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid te realiseren. Met het toegankelijkheidsfonds beoogt de gemeente organisaties zonder winstoogmerk te stimuleren aanpassingen aan te brengen en/of voorzieningen te realiseren die de toegankelijkheid van mensen met een beperking vergroten.

Aanvragen komen in aanmerking voor een bijdrage als deze een publiek doel dienen en de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking vergroten. Denk hierbij aan aanpassingen in scholen, bibliotheken, sporthallen, de openbare ruimte of de sociale en digitale omgeving van inwoners. Uit het fonds wordt maximaal 50 procent van de totale projectkosten vergoed met een maximum van € 25.000.

Er kan voor de volgende gebieden een beroep worden gedaan op het fonds:

- Fysieke toegankelijkheid: de toegankelijkheid van in de gemeente Den Haag gelegen openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking;
- Sociale toegankelijkheid: Projecten en of voorzieningen die sociale barrières voor mensen met een beperking wegnemen met als doel dat hun sociale acceptatie en deelname aan de samenleving vergroot wordt;
- Digitale toegankelijkheid: de toegankelijkheid in de digitale omgeving volgens de normen van het waarmerk ‘drempelvrij.nl’.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden. En bekijk hier de uitleg van wethouder Karsten Klein.